מדריך התקנה לפסי האטה

  1. הנח את פס ההאטה במיקום הנדרש לצורך הנמכת המהירות,בד"כ לפני סיבוב, מעבר חציה, כניסה לחניון, לפני \ אחרי שער וכיוצ"ב.
  2. בצע קדח בעזרת מקדח קטן עד 11 מ"מ את כל החורים לצורך סימון בלבד.
  3. הזז את פסי ההאטה וקדח בעזרת מקדח 17 מ"מ לאספלט או 11 מ"מ לבטון,
    בהתאם לעומק הדיבל או הג'מבו.
  4. בהתקנה על משטח אספלט, הכנס את הדיבלים לחורים והחזר את פסי ההאטה למקומם.
  5. הכנס את הברגים או הג'מבו וסגור בעזרת מברגה.

בחברת "שרפים" ניתן לרכוש את הדיבלים או הג'מבו המתאים לצורך התקנה עצמית.
או לחילופין להזמין צוות ביצוע להתקנה בשטח.