תהליך התקנה למסגרות CMS/MCT

בשלבי יציקת המרחב המוגן.

יש לקבע ביציקה מסגרת CMS מרובעת, בגודל התואם את כמות הכבלים או הצנרת החודרים למרחב המוגן, תוך שימוש בטבלה המצוינת מטה.

במרחב מוגן קיים.

המסגרת תקובע ע"ג הקיר בצורה חיצונית בשילוב אטם ועוגנים.

החלל הפנימי של המסגרות יאטם לאחר השחלת הכבלים והצנרת ע"י סט אטמים מודולריים לכל כבל וצינור בנפרד בתוספת יחידת לחץ ליצירת אטימות בחלל המסגרת .

 

טבלה לבחירת סוג מסגרת לפי כמות הכבלים והצנרת

דגם מסגרת
לאיטום
כמות כבלים
עד 9 מ"מ
כמות כבלים
עד 16 מ"מ
כמות כבלים
וצנרת עד
24
מ"מ
כמות כבלים
וצנרת עד 34
מ"מ
כמות כבלים
וצנרת עד 54
מ"מ
כמות צנרת
עד "3 צול
כמות צנרת
עד "4 צול
B 2X13218862--
B 4X16436169411
B 6X196542412611
B 8X1128723218822

הערה: הכמות המרבית לאיטום מתייחסת למסגרת עם חלון בודד, במסגרות רב תאים יש להכפיל את הנתונים לכל חלון נוסף.

תהליך ההתקנה:

  1. יש ליצוק או לקבע חיצונית בקיר המרחב המוגן מסגרת לפי נתוני הטבלה לעייל.
  2. יש לגרז ולשמן את הדפנות הפנימיות של המסגרת, לצורך השחלת האטמים.
  3. יש להכניס את הצנרת או הכבלים לתוך המסגרת, בצורה רופפת ומשוחררת.
  4. יש לקלף בידוד או שרוולי פלסטיק (מריכף) מהצנרת או הכבלים כ-20 ס"מ מקו הקיר.
  5. איטום הכבלים או הצנרת ע"י אטמים יעודים במידות 3-114 מ"מ לכל צינור או כבל בנפרד.
  6. השלמת החלל הנותר ע"י אטמי מילוי מלאים (ללא חור).
  7. התקנת מערכת לחיצה פנימית לצורך הידוק האטמים שבתוך המסגרת.
  8. התקנת אטם קצה סופי לאיטום החלל שבין מערכת הלחיצה לדופן המסגרת.
  9. חיזוק הברגים באטם הקצה בעזרת מפתח רצ'ט או מברגה עד לאיטום מוחלט.

הערה: במידה והצנרת או הכבלים קיימים בתוך קיר המרחב המוגן, בטרם ההתקנה. ניתן להתקין מסגרת עם צלע פריקה לצורך השחלת הכבלים הקיימים וקיבועה לקיר.

דגשים להתקנה קלה ותקנית.

יש לקבע את המסגרת ביציקה בקו אפס של קיר המרחב המוגן .
קיבוע חיצוני ע"ג הקיר יתבצע בתוספת אטם ועוגנים .
על הכבלים להיות משוחררים וחופשיים לפני ביצוע האיטום .
מאריכים ומחברי זוויות של צנרת, יש להתקין במרחק של 15 ס"מ לפחות מקו הקיר.
ניקוז של צנרת מזגן יעבור דרך המסגרת רק בצנרת נחושת או ברזל בתוספת ברז לסגירה בשעת חרום.

נשמח לענות ולייעץ בכל שאלה בטל'   09-7731373