שער כנף מודולרי

SINGLE AXES GATE – שערים מודולרים חזקים ויציבים במיוחד,
מתאימים לאזורים כמו מזחים ומרחבי עבודה שהם בעלי רמת סיכון גבוהה.