מדריך התקנה למראה פנורמית

אופן הרכבת המראה:

  1. פתח את האריזה וחבר את מתאם העמוד לגב המראה בעזרת הברגים אשר באריזה. וודא כי המצחייה של המראה ממוקמת בחלקה העליון.
  2. בחר מקום מתאים להתקנת המראה, כגון: צומת דרכים, ירידה או עליה לרמפה של חניון או כל אזור בעל שדה ראיה מוגבל.
  3. קבע באמצעות יציקת בטון עמוד בקוטר של "1.5 או "2.5 (צול) בהתאם לקוטר המראה וחבר את המראה לעמוד באמצעות הברגים והמתאם.יש לכוון את המראה כך שתחשוף שדה ראיה מקסימלי.
  4. במידה וההתקנה מתבצעת על גבי קיר, יש לרכוש מתאם לקיר אותו נקבע ישירות על הקיר באמצעות ברגים ודיבלים ללא צורך בעמוד.
  5. את כל האביזרים ניתן לרכוש בחברת "שרפים" להתקנה עצמית , או לחילופין להזמין התקנה לשטח.